ม.บูรพา เปิดรับนักศึกษา ทุนวิศวะช้างเผือกบูรพา

อ่าน 722 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้


คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้วยทุนวิศวะช้างเผือกบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา

ในปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ในโครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา ส่งเสริมนักเรียนเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพาสู่ความเป็นเลิศตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ในกลยุทธ์ที่ 3 ว่าด้วยการปฏิรูประบบการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์มีความสามารถทางการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่าและคุณประโยชน์แก่สังคม และในกลยุทธ์ที่ 4 ว่าด้วยการมุ่งเน้นการปรับระบบการเรียนการสอนและกระบวนการสร้างบัณฑิตประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพระดับสากล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eng.buu.ac.th/index.php?item=ugradscholarship

 

SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines
SMFAds for Free Forums