วิธีการและขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ได้ภายในหนึ่งวัน

อ่าน 544 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้


วิธีการและขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ได้ภายในหนึ่งวัน (เอกสารต้องพร้อม)

1. ผู้เริ่มก่อการ/ผู้ถือหุ้น/กรรมการ คนใดคนหนึ่งจองชื่อนิติบุคคล
2. ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด
3. ประชุมจัดตั้งบริษัท
4. คณะกรรมการเรียกให้ชำระค่าหุ้นตามที่ ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25%
5. จัดทำคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ/ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
6. นายทะเบียนรับจดทะเบียน

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียม

1. จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
2. รายชื่อกรรมการผู้ลงนามผูกพันบริษัท
3. บ้านเลขที่ หรือสถานที่ตั้ง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรการและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัทพร้อมเซ็นรับรอง
5. สถานที่ประกอบกิจการ บ้านเลขที่ (เจ้าของบ้าน)ต้องเซ็นหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการพร้อมเซ็นรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านด้วย
6. จัดทำตรายางของบริษัท

ข้อแนะนำ : ควรว่าจ้างบริษัทรับจดทะเบียนโดยเฉพาะจะทำให้การจดทะเบียนบริษัทได้เร็วขึ้น

ที่มา : http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_establish_1.pdf และ http://www.kmnraccount.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53

 

SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines
SMFAds for Free Forums